Frågor och svar

 

Vad är Mikaelidagen?

Mikaelidagen var ursprungligen en kristen helgdag som tillägnades ärkeängeln Mikael. Dagen har firats sedan tidig medeltid. De tidigaste spåren går till Frygien på 400-talet.

Nuförtiden är Mikaelidagen barnens och änglarnas dag. I församlingarna funderar vi då tillsammans med familjer och barn på barnens tro, trygghet och trygghetskänsla. Ingen får bli lämnad ensam.

I den lutherska kyrkan firas dagen den 29 september eller, om det är en vardag, följande söndag. Dagen blev en rörlig helgdag 1772. Mikael och andra namn som härletts därifrån, Mikaela och Michelle, har fortfarande namnsdag den 29 september.

Trygg i din famn – vad betyder det?

Trygg i din famn är huvudtema för det kommande kyrkoåret. Det hjälper oss lyfta fram det mänskliga och omsorgen om varandra i vardagen. Som kristna tror vi att alla är unika med sin egen personlighet – och därför värdefulla.

På Mikaelidagen fokuserar vi på barnatron och änglarna. Samtidigt funderar vi över hur vi själva kan vara änglar i vardagen. Under kyrkoårets lopp skiftar vi perspektiv. Men det viktigaste kvarstår – vi är alla värdefulla som vi är, som Guds avbilder. Gud tar hand om oss och vi tar hand om varandra. Vi får alla vara Trygga i Guds famn.

Finns det änglar?

Änglarna har genom alla tider varit budbärare och beskyddare. Ärkeängeln Mikael i Bibeln påminner oss om att Gud också har skapat den osynliga världen. Mikael har kommit att bli nästan den enda som nämns i den lutherska kyrkan under änglarnas söndag. I psalmboken nämns han inte, medan Gabriel däremot nämns (i psalm 19). Sammanlagt förekommer ängar i flera tiotal sånger.

En del ser änglars närvaro som ett klart ljus, medan andra känner deras närvaro i form av lugn och trygghet. I många barnfamiljer står änglarna för trygghet och nämns i aftonbönen. Man kan tro på änglar även om man inte ser dem.

För många människor idag symboliserar änglarna trygghet och beskydd. Det händer oförutsägbara saker i världen och vi kan inte kontrollera allt. I stunder av osäkerhet kan änglarna ge trygghet och sällskap.

I kyrkan talar man nu om människovärdet. Varför?

Enligt den kristna människosynen avgörs en människas värde inte av hennes egenskaper eller särdrag. Det räcker att vi är skapade av Gud, som har skapat oss till sin egen avbild. Varje människa har ett okränkbart värde som ingen har rätt att trampa på.

Det hör till de kristnas uppgift att försvara allas människovärde och rätt till liv. En människas liv är värdefullt i sig, utan att man mäter framgångar eller andra faktorer.

Bortom en fungerande och god vardag eller på andra sidan gatan finns en värld full av oenighet, krig, naturkatastrofer och andra kriser – stora eller små. Därför är det viktigt att lyfta fram människovärdet och att varje dag arbeta för det, överallt i världen. Genom att ge och ta emot hjälp kan vi alla bidra till att öka trygghetskänslan och tron på det goda runt omkring oss.

Hur märks tänkesättet från Trygg i din famn i kyrkans arbete?

Respekten och arbetet för människovärdet ingår i kyrkans dagliga arbete. Bland annat möter diakoniarbetarna dagligen människor och familjer som i sin vardag är ensamma eller kämpar för att klara sig eller nå ekonomisk trygghet. Kyrkans samtalstjänst, Kyrkans Utlandshjälp och församlingarnas gruppverksamhet utför samma värdefulla arbete bland människor i olika livssituationer och omständigheter, i glädje och neutral vardag såväl som vid problem och sorg.


Fattas någon fråga? Ställ din egen fråga på Facebooksidan  Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland

Kyrkans Facebooksida »