För vem?

Välsignelse inför skolstart

“Spännande med allt det nya med skolstart, lärare och nya kompisar. Det känns fint att jag får bjuda med mina faddrar till välsignelse inför skolstarten i kyrkan. Jag känner dem och det är tryggt att de kommer med. Hoppas att det passar för dem att komma med. Jag vet att de tänker på mej.”

Vuxen kvinna, mamma, med barn i famnen

“Nu börjar mitt barn i skolan, tänk att det är dags redan. Det är många tankar och saker som jag oroar mej för. Det viktigaste är att mitt barn känner trygghet inför allt det nya och under skoldagen. Då är det skönt att veta att det är flera vuxna som tänker på oss som familj. Fint att barnets faddrar är med och ber för mitt barn.”

barn viskar i vuxen fadders öra

“Vilken ära att få inbjudan att vara med på mitt fadderbarns välsignelsetillfälle. Det är en ansvarsfull uppgift att vara fadder men det är roligt att få vara med och följa ett barns liv. Jag får vara en del av barnets liv och ett stöd för föräldrarna. Mitt fadderbarn är med i tankar och böner inför det nya skedet i barnets liv.”